Tổng quan về tài khoản

Các loại tài khoản giao dịch của chúng tôi được thiết kế để phục vụ nhu cầu giao dịch của bạn. Cho dù bạn là người mới bắt đầu với số vốn ban đầu thấp hơn hay các tổ chức và nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp, thì đều có tài khoản dành cho bạn! Khám phá và chọn từ các loại tài khoản khác nhau mà chúng tôi cung cấp để bắt đầu và giao dịch trong thị trường ưa thích của bạn.

STP

Lý tưởng cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm đòn bẩy cao hơn với số vốn ban đầu thấp hơn.

*Lưu ý: Tất cả Tài khoản Juno Auto Trader đều được đặt thành tài khoản STP.

ECN

Giao dịch chênh lệch thô từ các ngân hàng bằng tài khoản ECN của chúng tôi, mang đến cho khách hàng mức chênh lệch thấp nhất và mức chênh lệch bằng 0.

Institutional

Tài khoản môi giới & quản lý quỹ: Định giá ngân hàng thô có hoa hồng thấp. Lý tưởng cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp.

* Hoa hồng tối thiểu 3.000 USD hàng tháng.

Notice. Juno Markets uses cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our Privacy Policy and our cookies usage.