Quản lý tiền

Giao dịch và quản lý tài khoản khách hàng của bạn từ MT4. Chọn trong một số phương pháp phân bổ phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.

Chương trình quản lý tiền của chúng tôi bao gồm

Tùy chỉnh hiệu suất và phí quản lý

Nhiều loại phân bổ giao dịch tùy thuộc vào phong cách giao dịch và vốn khách hàng của bạn

Giấy ủy quyền điện tử có nghĩa là không cần phải ký và gửi email trong các tài liệu

Tự động tính toán hoa hồng và phí thanh toán mỗi tháng.

Khả năng thêm, xóa hoặc tạm dừng khách hàng bất cứ lúc nào.

Juno Markets cung cấp nền tảng MAM toàn diện nhất trong ngành phù hợp cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp
các nhà quản lý quỹ thuộc mọi quy mô. Để tìm hiểu thêm về MAM của chúng tôi, hãy nhấp vào đây .

Tham gia cùng hàng ngàn người khác từ khắp nơi trên thế giới

Ai đã khám phá Chương trình IB môi giới giành giải thưởng của Juno Markets

Notice. Juno Markets uses cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our Privacy Policy and our cookies usage.