Năng lượng

Khuếch đại giao dịch năng lượng của bạn, bao gồm dầu thô Hoa Kỳ và dầu Brent của Anh mà không có yêu cầu về hợp đồng hoặc ngày hết hạn. Tận dụng những sản phẩm có tính biến động cao này mang lại nhiều cơ hội giao dịch.

Bạn có biết không?

Giá năng lượng có xu hướng biến động theo mùa và chu kỳ kinh tế. Juno Markets cung cấp giá giao ngay cho dầu thô Mỹ và dầu Brent của Anh mà không có ngày hết hạn. Điều này có nghĩa là các vị thế của bạn vẫn mở cho đến khi bạn quyết định đóng chúng.

Nhận đòn bẩy lên tới 100:1

Giao dịch có sẵn cho Dầu thô Mỹ và Dầu Brent Anh

Không hạn chế giao dịch

Quy mô giao dịch linh hoạt cho phép các vị thế chỉ ở mức 10 thùng dầu

Thanh khoản sâu

Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực hết sức để cập nhật bảng dưới đây nhưng những thay đổi có thể xảy ra không được phản ánh trên trang web này. Vui lòng luôn tham khảo các thông số kỹ thuật của hợp đồng có trong Nền tảng giao dịch MT4 để có thông tin chính xác nhất. Tất cả thời gian đều tính theo GMT.

Công cụ
Tên
Chênh lệch
Quy mô hợp đồng
Quy mô giao dịch tối thiểu
Giờ giao dịch
UKOIL
Dầu thô Brent
0.05
10 thùng
1 lot
3:00 – 24:00
USOIL
Dầu thô WTI
0.05
10 thùng
1 lot
1:00 – 24:00

Tận dụng

Đòn bẩy tiêu chuẩn cho tất cả các công cụ CFD là 200:1 cho tất cả tài khoản

Lệnh gọi ký quỹ và mức ngưng giao dịch

Khi một cuộc gọi ký quỹ xảy ra ở mức ký quỹ 100%, khách hàng sẽ bị ngăn không mở vị trí mới. Đối với các tài khoản ECN, mức ký quỹ 50% sẽ kích hoạt thanh lý tự động (stop-out) các vị trí để bảo vệ phần vốn còn lại trong tài khoản. Đối với các tài khoản STP, stop-out này xảy ra ở mức ký quỹ 30%. Khi nhiều vị trí được mở, stop-out sẽ đầu tiên nhắm vào các vị trí có mức giảm sâu nhất để giảm thiểu tổn thất tiềm năng.

Notice. Juno Markets uses cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our Privacy Policy and our cookies usage.