Tín hiệu giao dịch

Tất cả khách hàng của Juno Markets đều có quyền truy cập vào tín hiệu giao dịch hàng ngày. Chúng tôi cung cấp cho các nhà giao dịch phân tích kỹ thuật và triển vọng thị trường cho các công cụ giao dịch phổ biến nhất, được cập nhật trên các kênh Telegram của chúng tôi. Mỗi công cụ có một hướng riêng biệt và mức chốt lời và dừng lỗ được xác định rõ ràng. Ngoài ra, đừng bỏ lỡ các cuộc thi và quà tặng hàng tuần của chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp tín hiệu giao dịch theo thời gian thực thông qua kênh Telegram chính thức của mình cho những khách hàng đang hoạt động đang tìm kiếm nhiều cơ hội giao dịch hơn.
Tín hiệu được phát hành hai giờ một lần đối với các công cụ giao dịch phổ biến nhất, bao gồm EURUSD, Vàng và Dầu.

Kênh Telegram miễn phí của chúng tôi dành cho tất cả mọi người, trong khi kênh cao cấp chỉ dành cho khách hàng trực tiếp. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để tìm hiểu cách truy cập vào kênh cao cấp của chúng tôi.

Chúng tôi biết giao dịch có thể rất cô đơn và mọi người đều có thể nhờ đến nhóm hỗ trợ. Tất cả các nhà giao dịch đều được hoan nghênh tham gia trang cộng đồng Telegram hoặc Facebook trực tuyến của chúng tôi để chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm giao dịch của họ. Đóng góp, cộng tác và gặp gỡ những nhà giao dịch có cùng chí hướng khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Notice. Juno Markets uses cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our Privacy Policy and our cookies usage.